Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

lê dung

cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động đến sự biến đổi cơ cấu nền kinh tế thế giới như thế nào ?


Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
Xem chi tiết
Quỳnh Anh Đào
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
Xem chi tiết
Jessica Võ
Xem chi tiết
Kẻ Trộm Phim
Xem chi tiết
06. nguyễn tuấn hoàng
Xem chi tiết
Chiến Binh Mùa Đông
Xem chi tiết
lê dung
Xem chi tiết