Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

06. nguyễn tuấn hoàng

Ở các nước đang phát triển, ngành nông nghiệp thu hút nhiều lao động nhưng lại chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu GDP là do

A. dân số đông và tăng nhanh.      B. truyền thống sản xuất lâu đời.

C. trình độ phát triển kinh tế thấp.                                     D. kĩ thuật canh tác lạc hậu.

 

Collest Bacon
14 tháng 10 2021 lúc 6:24

Ở các nước đang phát triển, ngành nông nghiệp thu hút nhiều lao động nhưng lại chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu GDP là do

A. dân số đông và tăng nhanh.      B. truyền thống sản xuất lâu đời.

C. trình độ phát triển kinh tế thấp.                                     D. kĩ thuật canh tác lạc hậu.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Linh
2 tháng 1 2022 lúc 9:25

B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thi YangHồ
Xem chi tiết
Lục Thần
Xem chi tiết
Kẻ Trộm Phim
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
thơm hồng
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết