Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Sách Giáo Khoa

Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

Lê Thiên Anh
1 tháng 4 2017 lúc 8:46

Nhóm nước đang phát triển

Nhóm nước phát triển

Về kinh tế

- Trình độ công nghiệp hóa thấp

- Nợ nước ngoài lớn, phụ thuộc nước ngoài về vốn, kĩ thuật,

- Đầu tư ra nước ngoài là chủ yếu và là chủ nợ

Về xã hội

- Tuổi thọ trung bình dưới mức bình quân của thế giới: <67 tuổi.

- Chỉ số HDI thấp hơn mức trung bình cả thế giới.

- Tuổi thọ trung bình cao : 76 tuổi

- Chỉ số HDI cao.


Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thi YangHồ
Xem chi tiết
06. nguyễn tuấn hoàng
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
Xem chi tiết
thơm hồng
Xem chi tiết
Lục Thần
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Kẻ Trộm Phim
Xem chi tiết