Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Sách Giáo Khoa

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nề kinh tế - xã hội thế giới.

Lê Thiên Anh
1 tháng 4 2017 lúc 8:47

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là sự xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao, đó là công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học với hàm lượng tri thức cao.

- Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

+ Làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

+ Tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ trên thế giới và trong các quốc gia.

+ Làm nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thứcBình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lê dung
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
Xem chi tiết
Quỳnh Anh Đào
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
Xem chi tiết
Jessica Võ
Xem chi tiết
Kẻ Trộm Phim
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
lê dung
Xem chi tiết
Shino Asada
Xem chi tiết