Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Alayna

1. Quốc gia nào sau đây không thuộc nhóm nước kinh tế phát triển
A. Thụy Sĩ
B. Hà Lan
C. Singapore
D. Nhật Bản

2. Các nước kinh tế phát triển tập trung chủ yếu ở châu lục nào ?
A. Châu Âu
B. Châu Mĩ
C. Châu Á
D. Châu Đại Dương


Các câu hỏi tương tự
Thi YangHồ
Xem chi tiết
Vy Vy
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
06. nguyễn tuấn hoàng
Xem chi tiết
Kẻ Trộm Phim
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hương
Xem chi tiết
Shino Asada
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Lục Thần
Xem chi tiết