Bài 16: Ước chung và bội chung

Bài 4:

a: Chiều rộng mảnh vườn là \(60\cdot60\%=36\left(m\right)\)

Diện tích mảnh vườn là \(60\cdot36=2160\left(m^2\right)\)

b: Diện tích ao là:

\(360:\dfrac{5}{6}=360\cdot\dfrac{6}{5}=432\left(m^2\right)\)

c: Diện tích trồng rau là:

2160-432=1728(m2)

Diện tích trồng rau chiếm:

\(\dfrac{1728}{2160}=80\%\)

Bình luận (0)

Bài 3:

21h30p-19h=2h30p=2,5h

Tổng thời gian chơi game và làm bài tập là:

\(2,5\left(1-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{6}\right)=2,5\cdot\dfrac{12-3-2}{12}=2,5\cdot\dfrac{7}{12}=\dfrac{35}{24}\left(h\right)=1h27p30s\)

Thời gian chơi game là:

1h27p30s-1h=27p30s=27,5p

Số game tối đa An có thể chơi là:

\(27.5:15\simeq1\left(game\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Công Sơn
Xem chi tiết
trang phan
Xem chi tiết
bùi nam anh
Xem chi tiết
Đinh Thị Khánh Chi
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Trà chanh Chém gió
Xem chi tiết
JungkookBTS
Xem chi tiết
Công Chúa Hoa Hướng Dươn...
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết