Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 424
Điểm GP 105
Điểm SP 102

Người theo dõi (27)

huynopro
Phèn Dẹo :-
duong le
Ngô Nhã Kỳ

Đang theo dõi (44)

hhy-chy
Quoc Tran Anh Le
Bùi Thế Nghị