Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 900
Điểm GP 109
Điểm SP 885

Người theo dõi (134)

santa
Tojimomi Ngoc
Ran Mouri
Lê Văn Thao

Đang theo dõi (1)

Lightning Farron

Dòng thời gian