Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 114
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

the ocean

Đang theo dõi (3)

phynit
Akai Haruma

Dòng thời gian