Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 961
Điểm GP 69
Điểm SP 430

Người theo dõi (37)

Đỗ Quang Tùng
thùy linh
BTS-Suga,Jungkook
Tùng Maru

Đang theo dõi (46)

Dòng thời gian