Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 621
Điểm GP 149
Điểm SP 622

Người theo dõi (127)

Đang theo dõi (81)