Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 166
Điểm GP 17
Điểm SP 209

Người theo dõi (116)

Đang theo dõi (477)