Đặng Quốc Khánh ( dặt dẹo )

Đặng Quốc Khánh ( dặt dẹo )

  • Số câu hỏi 14
  • Số câu trả lời 98
  • Điểm thành tích 6GP 79SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Phan Bội Châu


Địa chỉ

Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Liên kết