Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Long An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 69
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (14)

Tendou Kazuto
ĐINH ĐỨC LAN
Thảo Linh
NgỌc

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian