Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 115
Số lượng câu trả lời 739
Điểm GP 52
Điểm SP 704

Người theo dõi (165)

Nguyen Phan
Võ Bảo Vân
khiem le

Đang theo dõi (427)

Linh Hà
Chippy Linh

Dòng thời gian