Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 61
Điểm GP 13
Điểm SP 88

Người theo dõi (34)

Võ Bảo Vân
bím To
Kim Taehyung
Nguyễn Vy Nhã

Đang theo dõi (8)

Thảo Phương
Quỳnh Trang Lê
Vũ Đức Long
Isolde Moria
Hà Đức Thọ