Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 68
Điểm GP 4
Điểm SP 152

Người theo dõi (206)

Đang theo dõi (12)

Yêu TFBOYS
Nguyễn Huy Tú
Linh Candy