Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 402
Số lượng câu trả lời 726
Điểm GP 6
Điểm SP 391

Người theo dõi (33)

Lâm nguyễn
heart beat
hanguyenhoangson
Thuỳ Linh Trần

Đang theo dõi (2)