Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 100
Số lượng câu trả lời 335
Điểm GP 6
Điểm SP 174

Người theo dõi (14)

le uyen
sữa cute
Phạm Khánh Nam
phan thi ngoc mai

Đang theo dõi (0)