Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 1749
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (3)

Đỗ Quyên
Hà Đức Thọ
Khách vãng lai