Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 1744
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (94)

tuấn nguyễn
Anh Thư Bùi
protoptop2k9

Đang theo dõi (5)