Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 34

Người theo dõi (18)

Đang theo dõi (18)