Lương Đại

Lương Đại

  • Số câu hỏi 8
  • Số câu trả lời 198
  • Điểm thành tích 25GP 165SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Tân Xuân


Địa chỉ

Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Liên kết