Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 42
Điểm GP 31
Điểm SP 180

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (2)

phynit
White Hole