Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 1019
Điểm GP 77
Điểm SP 190

Người theo dõi (66)

Đang theo dõi (1)

Phạm Vĩnh Linh