Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 303
Điểm GP 50
Điểm SP 25

Người theo dõi (23)

VN HAPPY
hồng ân cute
Tiểu Long Nữ
ngu VCL

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian