Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 227
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (5)

Đỗ Quyên
Akai Haruma
Dzịt