Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1026
Số lượng câu trả lời 24492
Điểm GP 6152
Điểm SP 21387

Người theo dõi (685)

dung
tempest (ツ)

Đang theo dõi (26)

Tuyet
nguyễn khánh ly
Sun ...
qlamm
TV Cuber