Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 82
Số lượng câu trả lời 18176
Điểm GP 2807
Điểm SP 14282

Người theo dõi (573)

Đức Minh
NgUuyễn Gia Hân
S - Sakura Vietnam
Phan Lạc Long
hnam

Đang theo dõi (26)

Đức Minh
nguyễn khánh ly
Sun ...
qlamm
TV Cuber