Toán

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 54 phút trước

Ta có: \(16\cdot A=\dfrac{16\cdot\left(4^{15}+1\right)}{4^{17}+1}\)

\(\Leftrightarrow16\cdot A=\dfrac{4^{17}+16}{4^{17}+1}=1+\dfrac{15}{4^{17}+1}\)

Ta có: \(16\cdot B=\dfrac{16\cdot\left(4^{12}+1\right)}{4^{14}+1}\)

\(\Leftrightarrow16\cdot B=\dfrac{4^{14}+16}{4^{14}+1}=1+\dfrac{15}{4^{14}+1}\)

Ta có: \(4^{17}+1>4^{14}+1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{15}{4^{17}+1}< \dfrac{15}{4^{14}+1}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{15}{4^{17}+1}+1< \dfrac{15}{4^{14}+1}+1\)

\(\Leftrightarrow16A< 16B\)

hay A<B

Bình luận (0)
tthnew
tthnew 25 phút trước

Lần sau bạn chú ý dùng chức năng Gõ công thức trực quan để người đọc dễ hiểu để bài nhé. Không hiểu không ai giúp bạn đâu.

Câu hỏi đã được hỏi nhiều lần, có thể xem tại: Cho x,y,z >0 t/m x y z=xyz. C/m \(\dfrac{1 \sqrt{1 x^2}}{x} \dfrac{1 \sqrt{1 y^2}}{y} \dfrac{1 \sqrt{1 z^2}}{z}\le xyz\) - Hoc24

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 1 giờ trước (17:36)

6 góc nhọn

3 góc bẹt

6 góc tù

Tổng 15 góc 

Trong đó có 3 góc bẹt

image

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 47 phút trước

Ta có: \(P=\sqrt{\left(1+x\right)^2}+\sqrt{\left(1-x\right)^2}\)

\(=\left|1+x\right|+\left|1-x\right|\)

\(=1+x+\left|1-x\right|\)

\(=\left[{}\begin{matrix}1+x+1-x\left(x\le1\right)\\1+x+x-1\left(x>1\right)\end{matrix}\right.\)

\(=\left[{}\begin{matrix}2\\2x\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Rimuru tempest
Rimuru tempest 2 giờ trước (17:07)

phương trình có nghiệm x=1

\(\Leftrightarrow3\left(k+2.1\right)\left(1+2\right)-2\left(2.1+1\right)=18\)

\(\Leftrightarrow k=-\dfrac{1}{3}\)

Bình luận (0)
Loading...