Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 87
Số lượng câu trả lời 1968
Điểm GP 4
Điểm SP 51

Người theo dõi (18)

Tuyen
Giang Lưu
Trongthanh crazy
Nguyễn T. Như

Đang theo dõi (37)

Ngân Băng
Tuyen
phynit
Thảo Phương
Ngô Hoàng Anh

Dòng thời gian