Sinh sản ở thực vật - Hỏi đáp

Thụ phấn là:

1 câu trả lời

Bộ nhiễm sắc thể của các nhân ở trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa như thế nào?

2 câu trả lời

Bộ nhiễm sắc thể ở tế bào có mặt trong sự hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa như thế nào?

3 câu trả lời

Bản chất của sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:

3 câu trả lời

Ý nào không đúng khi nói về hạt?

4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.