Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 535
Điểm GP 157
Điểm SP 662

Người theo dõi (155)

thanh
Võ Bảo Vân
Duy Nguyễn

Đang theo dõi (0)