Thiên Thần Hye Kyo
16 tháng 7 2017 lúc 7:45

Gọi số cần tìm là abc

Theo đề ra, ta có: abc x 81 = 32abc

                          abc x 81 = 32 . 1000 + abc

                          abc x 80 = 32000

                          abc        = 32000 : 80

                          abc        = 400

Vậy số cần tìm là 400 

Bình luận (0)
minhduc
16 tháng 7 2017 lúc 7:54

Gọi số cần tìm là abc 

 Theo bài ra ta có : 32abc  = 81 x abc

                            32000 +abc  = 81abc

                             32000 = 80 x abc ( ..... ) 

                             abc = 32000 : 80

                             abc = 400

 Vậy số cần tìm là 400

Bình luận (0)
Mạnh Lê
16 tháng 7 2017 lúc 7:54

Gọi số cần tìm là abc ( a khác 0 , a,b,c < 10 ; a,b,c\(\in\)N )

Vậy số mới có dạng : 32abc

Theo đề bài ta có :

          32abc = abc x 81

 32000 + abc = abc x 81

           32000 = abc x 80

     32000 : 80 = abc

            400    =     abc

Vậy số cần tìm là 400

                   Đ/S: ...

Bình luận (0)
Lã Gia Hưng
16 tháng 7 2017 lúc 9:21

Gọi số cần tìm là abc.

Theo đề bài ta có : abc x 81 = 32abc 

                            abc x 81 = 32000 + abc 

                            abc x 80 = 32000 (bớt mỗi bên 1 lần abc

                                     abc = 32000 : 80

                                     abc = 400

Vậy số có ba chữ số đó là 400 

                            

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN