Bài 30: Lưu huỳnh

ThanhThuyN393 Nguyen

Cho 4,6 gam lưu huỳnh phản ứng với 4,6 gam Natri sau đó Cho dung dịch HCl vào sản phẩm thu được thì thấy có v lít khí bay ra (dktc) xác định v lít biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 17 tháng 5 2020 lúc 10:38

nNa = 4,6 / 23 = 0,2 (mol)

nS = 4,,6 / 32 = 0,14 (mol)

2Na + S -> Na2S

0,2 -------> 0,1

Na2S + 2HCl -> 2NaCl + H2S

0,1 -------------------------> 0,1

=> VH2S = 0,1 . 22,4 = 2,24 (l)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN