Trần Thanh Phương
30 tháng 6 2017 lúc 15:26

a,

Số số hạng là : ( 2017 - 1 ) : 2 + 1 = 1009 ( số )

Tổng là : ( 2017 + 1 ) . 1009 : 2 = 1018081

b, 

Số số hạng là : ( 101 - 2 ) : 3 + 1 = 34 ( số )

Tổng là : ( 101 + 2 ) . 34 : 2 = 1751

Ai tk mình mình tk lại

Bình luận (0)
Trần Thị Bảo Trân
30 tháng 6 2017 lúc 15:26

a, Số số hạng :

( 2017 - 1 ) : 2 + 1 = 1009 số 

Tổng của dãy trên:

( 2017 + 1 ) x 1009 : 2 = 1018081

Đáp số: 1018081

b, Số số hạng:

( 101 - 2 ) : 3 + 1 = 34 số 

Tổng của dãy trên: 

( 101 + 2 ) x 34 : 2 = 1751

Đáp số: 1751

Bình luận (0)
Tôn Nữ Hạnh Nhân
30 tháng 6 2017 lúc 15:26

bạn áp dụng công thức làm nha : 

( lấy số lớn nhất + số bé nhất ) x số số hạng : 2

Bình luận (0)
TNT học giỏi
30 tháng 6 2017 lúc 15:27

Bonking làm rồi tk đị

Bình luận (0)
Tú
30 tháng 6 2017 lúc 15:28

a) 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 2015 + 2017

Số số hạng của tổng là:

  ( 2017 - 1 ) : 2 + 1 = 1009 ( số )

Tổng trên là:

   ( 1 + 2017 ) x 1009 : 2 = 1018 081

b) 2 + 5 + 8 + ... + 98 + 101

Số số hạng của tổng là:

   ( 101 - 2 ) : 3 + 1 = 34

Tổng trên là:

    ( 2 + 101 ) x 34 : 2 = 1751

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Lan Hương
30 tháng 6 2017 lúc 15:32

a, Số số hạng :

( 2017 - 1 ) : 2 + 1 = 1009 số

Tổng của dãy trên:

( 2017 + 1 ) x 1009 : 2 = 1018081

Đáp số: 1018081 b,

Số số hạng:

( 101 - 2 ) : 3 + 1 = 34 số

Tổng của dãy trên:

( 101 + 2 ) x 34 : 2 = 1751

Đáp số: 1751 

Chúc bạn học tốt! (^ _ ^)

Bình luận (0)
Trang Thị Lê Thu
30 tháng 6 2017 lúc 15:34

Cảm ơn các bạn nhiều lắm các bạn kết bẹn với mình đi

Bình luận (0)
Nguyễn Bá Lợi
30 tháng 6 2017 lúc 15:52

a,từ 1 đến 2017 có các số lẻ là:

         (2017-1):2+1=1009(số các số hạng)

  tổng của các số lẻ từ 1 đến 2017 là:

           (2017+1)x1009:2=1018081

b,ta thấy từ 2 đến 5 cách nhau 3 đơn vị,5 đến 8 các nhau 3 đơn vị.Suy ra,dãy số từ 1 đến 101 là dãy số cách đều và cách đều 3 đơn vị

   từ 1 đến 101 có tất cả các số hạng là:

              (101-2):3+1=34(số các số hạng)

    tổng các số từ 2 đến 101 là :

               (101+2)x34:2=1751

                                  Đ/S:a,1018081

                                         b,1751

Bình luận (0)
Băng băng
6 tháng 7 2017 lúc 20:15

a,từ 1 đến 2017 có các số lẻ là:

         (2017-1):2+1=1009(số các số hạng)

  tổng của các số lẻ từ 1 đến 2017 là:

           (2017+1)x1009:2=1018081

b,ta thấy từ 2 đến 5 cách nhau 3 đơn vị,5 đến 8 các nhau 3 đơn vị.Suy ra,dãy số từ 1 đến 101 là dãy số cách đều và cách đều 3 đơn vị

   từ 1 đến 101 có tất cả các số hạng là:

              (101-2):3+1=34(số các số hạng)

    tổng các số từ 2 đến 101 là :

               (101+2)x34:2=1751

                                  Đ/S:a,1018081

                                         b,1751

Bình luận (0)
Ngọc Anh Dũng
3 tháng 8 2017 lúc 11:33

a) Số số hạng của tổng là :

( 2017 - 1 ) : 2 + 1 = 1009 ( số )

Tổng trên là :

( 1 + 2017 ) x 1009 : 2 = 1018081

b) Số số hạng của tổng là :

( 101 - 2 ) : 3 + 1 = 34 ( số )

Tổng trên là :

( 2 + 101 ) x 34 : 2 = 1751

Bình luận (0)
Ngô Hoàng Tấn
24 tháng 6 2019 lúc 17:17

Số số hạng của tổng là:   ( 2017 - 1 ) : 2 + 1 = 1009 ( số )

Tổng trên là:    ( 1 + 2017 ) x 1009 : 2 = 1018 081 b) 2 + 5 + 8 + ... + 98 + 101

Số số hạng của tổng là:    ( 101 - 2 ) : 3 + 1 = 34

Tổng trên là:     ( 2 + 101 ) x 34 : 2 = 1751

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN