Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 64
Số lượng câu trả lời 4236
Điểm GP 26
Điểm SP 5392

Người theo dõi (173)

Đang theo dõi (3)

Shadow
Hà Linh

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Nelson Charles Có j khum, àm nhìn quen quen. :3