Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 66
Số lượng câu trả lời 4244
Điểm GP 27
Điểm SP 5400

Người theo dõi (176)

Đang theo dõi (3)

Shadow
Hà Linh
Rimuru Tempest