Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 63
Số lượng câu trả lời 4294
Điểm GP 3
Điểm SP 2881

Người theo dõi (97)

Minh Ngọc 239
Bùi Minh Ngọc
Kim Mi Young♡ ˚.*ೃ
Nien Bay Bổng

Đang theo dõi (8)

Sone Yoonsic
Cung Nhân Mã
Gió ~>~
Kim Joeng Jin
Phan Trà My