Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 59
Số lượng câu trả lời 954
Điểm GP 0
Điểm SP 567

Người theo dõi (20)

Annie
Ngo Pham Nguyen
Đỗ Minh Nhật
Hang Tran Thi

Đang theo dõi (7)

Annie
Khuynh ly Nam cung
Nguyễn Mai Linh
Phạm Hải An

Dòng thời gian