Câu hỏi của Yashiro Ai - Mỹ thuật lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Vì vũ việt anh có việc bận nên Ai ra đây để trao giải hộ ==

~~~~TRAO GIẢI NÈ ^^~~~~

Nhất (45 Sp):

Yashiro Ai 95,25

Nhì (30 SP)

Mon 94,3 ; Nguyễn Bảo Trâm 93,3;Ai Shizukuishi 91 đ;Chie07!?!VwV 90,3;™♣₱í★¢μ‡€★♠™ 90

Ba(25SP)

~Tiểu Thần~ 72,65đ;Trần Thị Mai 76đ

Loại hem có vì ít người tham gia qué

T^T Có gì ai tag hộ Ai hai bn kia nhé !!!

----------------HẾT-------------------

CTV đừng xóa nhé T^T

    14 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.