Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 818
Điểm GP 7
Điểm SP 847

Người theo dõi (37)

Đang theo dõi (9)

Dòng thời gian