Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 3076
Điểm GP 0
Điểm SP 2296

Người theo dõi (81)

Missuki
Luna chan
Seri cute
hoàng nhật minh

Đang theo dõi (45)