Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 381
Điểm GP 7
Điểm SP 278

Người theo dõi (39)

Đang theo dõi (92)

Nguyễn  Anh Thư
Bùi Quốc Kiệt
Kim Joeng Jin
Liana