Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 1499
Điểm GP 2
Điểm SP 1074

Người theo dõi (116)

cung kim ngưu
Hânn Ngọc:))
Nien Bay Bổng
Nguyễn Thảo My

Đang theo dõi (428)