Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 0
Điểm SP 26

Người theo dõi (39)

Đang theo dõi (10)

Dòng thời gian