Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Thiên Lạc

Cho hthang ABCD cân (AB//CD). gọi I là giao điểm của hai đường chéo và h là trung điểm của AB, K là trung điểm DC. Cmr: \(\Delta AHI\sim\Delta DKI\)

Mng làm giúp e với ạ. Em cảm ơn!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN