Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

Nguyễn Thu Trang

tính nhanh

a, 742+242-48.74

b, 1,62+4.0,8.3,4+3,42

(thuộc 7 hđt mở rộng đó )

các bạn làm giúp với nha mình ko hiểu lắm

nêu luôn cách làm dùng mình nha>>>>>

Phan Công Bằng
9 tháng 8 2019 lúc 21:45

\(74^2+24^2-48.74\)

\(=74^2+24^2-2.24.74\)

\(=\left(74-24\right)^2=50^2=2500\)

\(1,6^2+4.0,8.3,4+3,4^2\)

\(=1,6^2+2.1,6.3,4+3,4^2\)

\(=\left(1,6+3,4\right)^2=5^2=25\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN