Violympic toán 9

Nguyễn Đình Thành

Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho parabol(P): y= -x2 và đường thăng (d): y= mx -1

Gọi (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Chứng minh tam giác OAB vuông


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN