Tứ giác nội tiếp

Nguyễn Đình Thành

Cho tam giác nhọn, không cân nội tiếp đường tròn (O) và trưc tâm H. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CA,AB và D,E,F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ A,B,C xuống BC,CA,AB. Gọi K là điểm đối xứng của H qua BC. Hai đường thẳng DE và MP cắt nhau tại X, hai đường thẳng DF và MN cắt nhau tại Y.

a)Đường thẳng XY cắt cung nhỏ BC của (O) tại Z. CMR 4 điểm K,Z,F,E cùng thuộc một đường tròn.

b)Hai đường thẳng KE,KF lần lượt cắt (O) tại S và T ( khác K).CMR các đường thẳng BS, CT, XY đồng qui


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN