Violympic toán 9

Dương Thị Ngọc Hân

Cho đường tròn (O) đk AB và điểm C nằm trên đường tròn

a, Cm tg ACB vuông

b, Các TT ở B và C cắt nhau ở M. Cm OM vuông góc vs BC

c, Gọi I là giao điểm của OM và BC. Đường thẳng AI cắt (O) ở D (D khác A)

Cm: AI.ID=IB.IC.IO.IM

d, Gọi K là trung điểm của IM. Cm điểm B,D,K thẳng hàng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN