Đề kiểm tra 1 tiết - Đề 3

Dương Thị Ngọc Hân

Câu 3 : Viết sơ đồ co chế xác định giới tính ở người ? Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai ? Vì sao ?

kuroba kaito
8 tháng 11 2018 lúc 18:31

sơ đồ xác định giới tính ở người

P : XX x XY

G : X X,Y

F : 1XX : 1XY

+) Ở nam: sinh ra hai loại giao tử đực (tinh trùng) là tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y. +) Ở nữ: chỉ sinh ra một loại giao tử cái (trứng) mang NST X.

- Vậy sinh con trai hay con gái là do đàn ông.

Quan niệm cho rằng sinh con trai hay con gái là do phụ nữ là hoàn toàn không đúng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN