Bài 11 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Hạ Mặc Tịch

cho bảng số liệu:

KL hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải( ko tính hàng không) VN gđ 1995 - 2005(đv: nghìn tấn)

năm

Tổng số

Đg sắt

Đg bộ

Đg sông

Đg biển

1995

140677,9

4515

91202,3

37653,7

7306,9

2000

223777,8

2658,2

141571,8

57395,3

15552,5

2005

460035,3

8786,6

298051,3

111145,9

42051,5

vẽ bđ thích hợp thể hiện năng lực vận chuyển của các ngành vận tải nc ta gđ trên

NX và GT

ĐỖ CHÍ DŨNG
ĐỖ CHÍ DŨNG 10 tháng 9 2020 lúc 21:06

Cho bảng số liệu: Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN